ÄPPELPAJ I GLAS MED KOLASMAKANDE KOKOSGLASS

Vego - - SMARTARE MAT -

4 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd ren hav­re

När min man åt upp en hel 1 ½-li­ters­form av den här glas­sen all­de­les själv tog jag det som ett full­gott be­vis på att re­cep­tet satt som det skul­le, trots att de yng­re provsma­kar­na in­te ens fått chan­sen. Ser­ve­ra med kryd­di­ga var­ma äpp­len och frasiga smu­lor.

Kolasmakande kokosglass

2 bur­kar ko­kos­mjölk à 400 ml 1 dl ko­kos­soc­ker

½ tsk va­nilj­pul­ver

Frasiga smu­lor

1 dl hav­re­gryn 1 dl man­del­mjöl 1 msk lönn­si­rap

1 dl hac­ka­de mand­lar 1 msk ko­kos­ol­ja

Stek­ta äpp­len

4 äpp­len

1 msk ko­kos­ol­ja 1 msk ko­kos­soc­ker ½ tsk mald ka­nel 2 krm va­nilj­pul­ver 2 krm mald ing­e­fä­ra 1 krm kar­de­mum­ma 1 dl osö­tat äp­pel­mos

Kolasmakande kokosglass

Mixa in­gre­di­en­ser­na tills de är fluf­fi­ga och kör se­dan sme­ten i glass­ma­skin i 20-30 mi­nu­ter. El­ler så fry­ser du sme­ten i någ­ra tim­mar och mix­ar sen, så får du en lik­nan­de krä­mig kon­si­stens. Du kan fry­sa in glas­sen ef­ter att du har kört den i ma­ski­nen, men då får du tän­ka på att ta fram den ca 15 mi­nu­ter in­nan den ska ser­ve­ras.

Frasiga smu­lor

Lägg hav­re­gryn, mand­lar, man­del­mjöl och ko­kos­ol­ja i en pan­na och ring­la över si­rap. Stek på me­del­vär­me un­der om­rör­ning tills bland­ning­en är gyl­le­ne och dof­tar gott.

Stek­ta äpp­len

1. Ska­la och kär­na ur äpp­le­na och skär dem i ca 2 cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar.

2. Stek bi­tar­na i ko­kos­ol­ja tills de pre­cis får färg, men in­te har bli­vit för mju­ka.

3. Blan­da ko­kos­soc­ker, ka­nel, va­nilj­pul­ver, ing­e­fä­ra och kar­de­mum­ma i en skål och strö bland­ning­en över äp­pel­bi­tar­na i pan­nan. Stek i yt­ter­li­ga­re en mi­nut.

3. Till­sätt äp­pel­mo­set. Låt ko­ka upp och häll den var­ma bland­ning­en i fy­ra glas. Ske­da över li­te smu­lor och sko­pa över ge­ne­röst med glass. Ser­ve­ra di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.