ÅTERBRUK I MALMÖ

Vego - - TRENDSPANING -

I Malmö har en grupp form­gi­va­re sam­lats för att in­spi­re­ra kring återbruk – Malmö Up­cycling Ser­vice, el­ler för­kor­tat: MUS. Man har ta­git tra­sigt el­ler över­bli­vet spill­ma­te­ri­al och satt sam­man i nya su­per­fi­na ver­sio­ner. Här en skål av gam­la la­bo­ra­to­ri­eglas med kros­sat te­gel.

mal­moupcyclingser­vice.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.