BJÖRKPALL

Vego - - TRENDSPANING -

Anas­ta­siya Kos­h­che­e­va är född i Si­bi­ri­en men bor i Ber­lin. Hon har ut­veck­lat en spän­nan­de me­tod att han­te­ra nä­ver i mö­bel­pro­duk­tion. Snyggt och mil­jö­vän­ligt. En pall kos­tar

4 952 kr.

anas­ta­siy­a­kos­h­che­e­va.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.