FINT FÖR HUSDJUR

Vego - - TRENDSPANING -

En av de sto­ra tren­der jag ser är att vå­ra husdjur blir mer och mer som re­na fa­mil­je­med­lem­mar. Ame­ri­kans­ka See Scout Sleep gör in­red­nings­de­tal­jer (och hals­band) för hun­dar, kat­ter och män­ni­skor. Kud­dar­na är gjor­da i mil­jö­vän­li­ga ty­ger och stop­pa­de med åter­vun­na plast­flas­kor. Snart kom­mer även kop­pel i ve­ganskt lä­der. En hund­kud­de kos­tar ca 810 kr be­ro­en­de på vil­ken stor­lek hun­den be­hö­ver.

se­e­scout­s­leep.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.