BA­KAD PO­TA­TIS MED KRÄ­MIG FYLL­NING

Vego - - VEGOS VECKOMENY -

4 por­tio­ner

Ba­kad po­ta­tis är un­derskat­tat och går att gö­ra klart i mikron på mi­nu­ter om du har bråt­tom. Vill du va­ri­e­ra kan du tes­ta att ba­ka söt­po­ta­ti­sar i stäl­let.

4 bak­po­ta­ti­sar Fyll­ning

1 burk vi­ta bö­nor à 400 g,

ca 3 dl kok­ta

2 dl gröna är­tor

1 röd pap­ri­ka, fin­hac­kad 1 äpp­le, fin­hac­kat

10 cm pur­jo­lök, fin­hac­kad

1 ½ dl ma­jon­näs, t ex ägg­fri

2 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja

el­ler hav­reyog­hurt

2 msk fin­hac­kad per­sil­ja

1 msk ri­ven pep­par­rot salt svart­pep­par Jag gil­lar att kö­ra bak­po­ta­ti­sen i mikron i ca 10 mi­nu­ter tills den är ge­nom­ba­kad. Du kan även ba­ka den i ug­nen i 225 gra­der i 1-1 ½ tim­me.

Fyll­ning

Skölj de vi­ta bö­nor­na och blan­da ihop med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i en skål. Sma­ka av med salt och pep­par. Ser­ve­ra till­sam­mans med de ba­ka­de po­ta­ti­sar­na.

I ugn: Ställ in i mit­ten av ug­nen i 225°C i 50–90 mi­nu­ter. Ti­den be­ror på hur sto­ra po­ta­ti­sar­na är. I mikro: Kör på full ef­fekt 8-10 mi­nu­ter. (Tänk på att an­vän­da ett fat el­ler form som tål hög vär­me. Det blir jät­tevarmt och gla­sy­ren kan spric­ka om du an­vän­der en van­lig tall­rik.)

För att ve­ta när de är kla­ra får man ta ut dem och kän­na med en prov­stic­ka. Po­ta­ti­sar­na är kla­ra när de är mju­ka i mit­ten. De ska allt­så in­te ha nå­gon hård kär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.