Spän­nan­de bö­nor

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Lu­pin­bö­nor, svar­ta kikär­ter, de­la­de kikär­ter – som pas­sar bra att gö­ra hum­mus på – samt fa­va­bö­nor, som är ri­ka på järn, fib­rer och mi­ne­ra­ler. Al­la in­lag­da ut­an e-äm­nen el­ler salt. Just nu säljs de ba­ra i Pa­ra­di­set-bu­ti­ker­na i Stock­holm, men vi hop­pas att de le­tar sig ut i lan­det snart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.