Låt fis­ken sim­ma vi­da­re

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Den 24 mars är det World day for the end of fishing. Syf­tet är att lyf­ta den för­bi­sed­da fis­ken som en le­van­de in­di­vid. Man vill även upp­märk­sam­ma al­la de mil­jar­der fis­kar som var­je år fis­kas upp i det vil­da el­ler föds upp i den gi­gan­tis­ka fis­ke­in­du­strins od­ling­ar.

Läs mer på www.end-of-fishing.org/en. Kol­la även in ve­go­ma­ga­si­net.se för fi­na fisk­fria recept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.