Åre cho­klad­fa­brik fres­tar

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

De har re­dan stru­tar med ve­gansk tryf­fel och en ve­gansk ko­la dop­pad i mörk cho­klad. Nu är det dags för en smar­rig ing­e­färstryf­fel som vi ba­ra vill sät­ta tän­der­na i. Tryf­feln är i sin tur dop­pad i mörk cho­klad och går att hit­ta i väl­sor­te­ra­de bu­ti­ker el­ler be­stäl­la på are­cho­klad­fa­brik.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.