Sve­ri­ges förs­ta helt ve­gans­ka ho­tell­brunch

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Ra­dis­son Blu Royal Park i Ha­ga­par­ken i Stock­holm sat­sar på en hund­ra pro­cent ve­gansk ho­tell­brunch med nam­net Plant Po­wered Brunch. Du kan bland an­nat nju­ta av ko­kos­bacon, ve­gans­ka os­tar, svamp­pa­té, söt­po­ta­tis­pom­mes, ve­gansk ca­pre­se, glass och hem­la­gad ko­kosyog­hurt med kris­pig gra­no­la. Vi hop­pas själv­klart att fler ho­tell tar ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.