Mjölk­sy­ra - Lactic ac­id

Vego - - OSTSKOLAN -

Mjölk­sy­ra ut­vinns från rör­soc­ker och ger sy­ra till växt­ba­se­ra­de me­je­ri­pro­duk­ter. Den fun­ge­rar ut­märkt i bå­de kall och varm väts­ka. Den er­sät­ter här ci­tronsaft och blir ena­stå­en­de till­sam­mans med en mind­re mängd nä­ringsjäst. Du hit­tar mjölk­sy­ra bland an­nat på kit­chenlab.se för 90 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.