VISS­TE DU ATT:

Vego - - BALJVÄXTER -

• En­ligt sta­tistik från Jord­bruks­ver­ket od­la­des balj­väx­ter på 65 200 hek­tar i Sve­ri­ge år 2016?

• Du kan an­vän­da spa­det från kikär­ter­na som er­sätt­ning till ägg­vi­ta i till ex­em­pel ma­räng­er?

• Ju läng­re tor­ka­de bö­nor lig­ger i blöt, desto for­ta­re går det att ko­ka dem?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.