SKÄRP FRÅN MATT AND NAT

Vego - - MODE & SKÖNHET -

Mat­cha fa­vo­ritjean­sen med ”ORA” från Matt and Nat. Pas­sar ex­tra bra till byx­or med hög mid­ja och finns i fär­ger­na brunt och svart. Du hit­tar skär­pet hos Green La­ces som säl­jer etiskt och håll­bart pro­du­ce­rat mo­de. 500 kr,

gre­en­la­ces.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.