Han­nu bju­der på ve­ge­ta­riskt

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: HAN­NU SA­REN­STRÖM

Tv-per­son­lig­he­ten Han­nu Sa­ren­ström är en stän­dig in­spi­ra­tion bå­de när det kom­mer till träd­gårds­kär­lek och mat­lag­ning. I kok­bo­ken Han­nus jor­di­ga får vi föl­ja med till hans träd­gård och char­mi­ga kök och blir bjud­na på un­der­bar, pin­färsk vegomat när den är som bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.