Bäs­ta som­mar­tår­tan!

Låt mig be­rät­ta var­för den här tår­tan är så fan­tas­tisk. För det förs­ta är den rung­an­de god med sin frä­scha man­go­fyll­ning och sö­ta hal­lon­gräd­de. Men den är, trots sitt pam­pi­ga ut­se­en­de, väl­digt en­kel att gö­ra. Det är ba­ra ett ståt­ligt torn av rull­tår­ta

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: MAT­TI­AS KRISTIANSSON

Ko­kos­rull­tår­ta

3 dl ve­te­mjöl

2 dl strö­soc­ker

1 msk majs­stär­kel­se

2 tsk bak­pul­ver

2 tsk va­nilj­soc­ker

2 ½ dl mjölk, t ex so­ja-, hav­re- el­ler man­del­mjölk ½ dl ko­kos­ol­ja, smält

1 dl ko­kos­fling­or

Man­go­fyll­ning

250 g mjölk­fritt smör, rumstem­pe­re­rat

5 dl flor­soc­ker

1 tsk va­nilj­soc­ker

½ dl man­go­puré, köpt el­ler egen (se ne­dan)

Hal­lon­gräd­de

2 ½ dl visp­gräd­de, t ex Al­pro Cu­i­si­ne vis­p­bar 1 msk flor­soc­ker

2 tsk va­nilj­soc­ker

2 dl hal­lon

Till ser­ve­ring

färs­ka hal­lon ko­ko­schips

Ko­kos­rull­tår­ta

1. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

2. Blan­da ihop ve­te­mjöl, strö­soc­ker, majs­stär­kel­se, bak­pul­ver och va­nilj­soc­ker i en bun­ke.

3. Vis­pa ner li­te mjölk och ol­ja i ta­get. När du har en slät smet ut­an klum­par spri­der du ut den på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Gräd­da i 8 mi­nu­ter.

3. Lägg un­der ti­den ut ett bak­plåts­pap­per på en ar­bets­bänk. Strö över ko­kos­fling­or­na. Ta ut den gräd­da­de ka­kan och vänd upp ka­kan på bak­plåts­papp­ret. Dra bort papp­ret. Om det in­te loss­nar kan du pens­la papp­ret med is­kallt vat­ten. Låt ka­kan sval­na un­der en köks­hand­duk.

Man­go­fyll­ning

1. Vis­pa ihop smör, flor­soc­ker och va­nilj­soc­ker till en slät och fluf­fig frosting.

2. Rör ner man­go­purén.

3. Bred ut fyll­ning­en över ka­kan. Rul­la ihop från lång­sidan. Jag bru­kar rul­la ihop den med hjälp av bak­plåts­papp­ret, det blir enkla­re så.

5. Ställ in rull­tår­tan i kyl­skåpet så att den blir fas­ta­re.

Hal­lon­gräd­de

1. Vis­pa gräd­de, flor­soc­ker och va­nilj­soc­ker fast och fluf­figt.

2. An­vän­der du frys­ta hal­lon så bör­jar du med att tina dem. Mo­sa se­dan sön­der med en gaf­fel.

3. Vänd ner hal­lo­nen i gräd­den.

Ser­ve­ring

1. Ski­va rull­tår­tan i bi­tar. Lägg ut ett la­ger på ett ser­ve­rings­fat. Klic­ka ut li­te hal­lon­gräd­de över.

2. Lägg på res­te­ran­de bi­tar rull­tår­ta och top­pa med hal­lon­gräd­de.

3. De­ko­re­ra med färs­ka hal­lon och ko­ko­schips. Ser­ve­ra.

Pst…

Det går att kö­pa fär­dig man­go­puré i bu­tik, enklast är att kol­la bland barn­ma­ten. An­nars kan du ba­ra mixa färsk el­ler ti­nad man­go till en slät puré med hjälp av en stav­mix­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.