Fre­dagskoc­kens bäs­ta grill­till­be­hör

Om du vill pra­ta gril­lat så ska du pra­ta med proff­set Mat­ti­as Lars­son a.k.a. Fre­dagskoc­ken. Här de­lar han med sig av någ­ra fa­vo­rit­sal­la­der samt en helt egen ex­tra kryd­dig BBQ-sås du in­te kom­mer att få nog av i som­mar.

Vego - - IN­NE­HÅLL - RE­CEPT: MAT­TI­AS LARS­SON FO­TO: JA­KOB FRID­HOLM

KRYDD-BBQ

Gör gär­na li­te mer än du be­hö­ver och för­va­ra det som blir över i ky­len. En­kelt att ploc­ka fram till en an­nan här­lig mid­dag el­ler lunch. Själv­klart kan du stäl­la ka­strul­len på gril­len om du in­te vill springa mel­lan spis och grill.

1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad

1 stor chi­pot­le­chi­li (rökt, tor­kad chili­pep­par), fin­hac­kad

½ äpp­le, hac­kat oliv­ol­ja

1 dl brunt farin­soc­ker

1 dl röd­vins­vi­nä­ger

1 ½ dl pas­se­ra­de to­ma­ter

1 msk mald spis­kum­min

1 msk grov­ma­len svart­pep­par

1 msk ma­let ko­ri­an­der­frö

1 msk mald ing­e­fä­ra salt

1. Lägg ner vit­lök, chi­pot­le och äpp­le i en ka­strull och fräs i ett par mi­nu­ter på me­del­hög tem­pe­ra­tur i li­te oliv­ol­ja.

2. Till­sätt fa­rin, vi­nä­ger, pas­se­ra­de to­ma­ter och kryd­dor. Ko­ka upp och låt ko­ka i 5–10 mi­nu­ter till så­sig kon­si­stens.

3. Mixa så­sen slät och sma­ka av med salt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.