Instagram­älsk­ling­ar

Vego - - VEGO SVARAR -

De­la di­na bäs­ta @Ve­go­ma­ga­si­net-bil­der, med hash­ta­gen #ilo­ve­ve­go så väl­jer vi ut någ­ra här till tid­ning­en i var­je num­mer. @Pel­les_gron­saks­land

Drivs av Pel­le, kock sen 30 år, som nu fo­ku­se­rar på växt­ba­se­rat. Väl­digt spän­nan­de kon­to som blan­dar fi­ne di­ning och var­dags­mat med ett stän­digt ut­fors­kan­de av det ve­go­ri­ket har att er­bju­da. Glöm in­te att kol­la in blog­gen med sam­ma namn. @Ve­gan­flex­zo­ne

Här kom­mer du in­te att hit­ta så myc­ket mat, men en rad ga­let ro­li­ga me­mes att skrat­ta åt. Hys­te­riskt till och med när igen­kän­ning­en är hög. @Pa­pay­a_suns­hi­ne

Aah! Vi vill ba­ra äta varen­da bild. Det är myc­ket raw med fo­kus på häl­sa, men vi får även vi­la ögo­nen på des­ser­ter, cho­klad i mäng­der, smar­ri­ga bowls, bi­tes och bol­lar. Så här­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.