En vegansk glass­bar

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Den po­pu­lä­ra glassked­jan Stik­kiNik­ki har öpp­nat en helt vegansk glass­bar mitt på Ma­ri­a­tor­get i Stock­holm. Tolv oli­ka glas­sar var­je dag, all­tid färs­ka och för­trol­lan­de go­da. De är även kän­da för si­na gi­gan­tis­ka glassku­lor. Ett mås­te i som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.