66 Ställ till med ma­gisk vegansk grillfest och av­slu­ta med den här smäk­tan­de gril­la­de ba­na­na spliten.

Vego - - INNEHÅLL -

4 por­tio­ner

Till al­la er som gil­lar ba­na­na split – det finns en ny split i stan och den kom­mer di­rekt från gril­len! Och till rå­ga på allt är den klädd i den go­das­te cho­kladså­sen med jord­nöts­smör.

Gril­la­de ba­na­ner

4 ba­na­ner

2 msk farin­soc­ker ½ dl aga­ve­si­rap

Jordnötsfudge

2 dl gräd­de, t ex hav­re- el­ler so­jagräd­de 100 g mörk cho­klad, fin­hac­kad

100 g jord­nöts­smör

½ dl ljus si­rap

Till ser­ve­ring

va­nilj-, cho­klad- och jord­gubbs­glass, t ex so­ja- el­ler hav­re­ba­se­rad vis­pad gräd­de, t ex so­ja-, hav­re-, ris- el­ler

ko­kos­ba­se­rad in­lag­da körs­bär hac­ka­de jord­nöt­ter

Gril­la­de ba­na­ner

1. Hal­ve­ra ba­na­ner­na på läng­den, med ska­let på.

2. Blan­da ihop farin­soc­ker och aga­ve­si­rap och pens­la snit­ty­tan på ba­na­ner­na med det. Lägg med snit­ty­tan nedåt på en in­te allt­för varm grill. Gril­la tills de får färg och mjuk­nar nå­got. Vänd på ba­na­ner­na och gril­la klart.

3. Lyft över de gril­la­de ba­na­ner­na på en tall­rik och låt sval­na nå­got.

Jordnötsfudge

Blan­da ihop gräd­de, mörk cho­klad, jord­nöts­smör och si­rap i en ka­strull. Smält ihop på låg vär­me tills du har en blank och här­lig cho­kladsås.

Ser­ve­ring

1. Lägg två ba­nan­hal­vor på var­je ser­ve­rings­fat.

2. Top­pa med någ­ra ku­lor glass och vis­pad gräd­de.

3. Ring­la över jord­nöts­fud­gen och de­ko­re­ra med in­lag­da körs­bär och hac­ka­de jord­nöt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.