BADSHORTS AV ÅTERVUNNET MA­TE­RI­AL

Vego - - MODE & SKÖNHET -

Ou­ter­known har bå­de stil och mil­jö i åtan­ke när de pro­du­ce­rar si­na klä­der, nå­got de vill för­med­la i si­na pro­duk­ter. Bads­hort­sen ”Evo­lu­tion trunk” är gjor­da av åter­vun­na fis­ke­nät och över­bli­ven ny­lon. 713 kr på ou­ter­known.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.