BA­SI­LI­KA- OCH CITRONHUMMUS

Vego - - OSTSKOLAN -

10 por­tio­ner

500 g tor­ka­de kikär­ter 1 kru­ka färsk ba­si­li­ka

1 msk pres­sad vit­lök

1 ci­tron, fin­ri­vet skal och saft 2 msk raps­ol­ja

2 tsk oliv­ol­ja salt, svart­pep­par

1. Blöt­lägg kikär­ter­na i 4 tim­mar el­ler över nat­ten.

2. Ko­ka kikär­ter­na mju­ka. Häll av spa­det när de är kla­ra och kyl ner un­der rin­nan­de vat­ten.

3. Till­sätt al­la in­gre­di­en­ser ut­om oliv­ol­ja och mixa rik­tigt slätt.

4. Sma­ka slut­li­gen av med salt och pep­par, och even­tu­ellt li­te mer ci­tron.

5. Ser­ve­ra med ring­lad oliv­ol­ja och ba­si­li­kab­lad över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.