NEDBRYTBAR REGNJACKA

Vego - - TRENDSPANING -

Tre­torn lan­se­rar sitt tred­je håll­bar­hets­pro­jekt i sam­ar­be­te med Na­tur­kom­pa­ni­et; Bio Pro­ject – en helt nedbrytbar regnjacka som är bå­de vat­ten- och vind­tät. Bio Pro­ject är näs­ta sto­ra fram­steg in­om Tre­torns håll­bar­hets­i­ni­ti­a­tiv Eco Es­sen­ti­als. En mil­jö­vän­lig regnjacka kos­tar 1 600 kro­nor. tre­torn.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.