GRA­NIT HJÄR­TA MIL­JÖ

Vego - - TRENDSPANING -

Gra­nit sat­sar ex­tra på mil­jö­vän­li­ga pro­duk­ter. Man me­nar att det all­tid har fun­nits mil­jös­mar­ta pro­duk­ter hos dem, men de som är ex­tra mil­jös­näl­la får nu­me­ra ett hjär­ta. En­kelt att väl­ja rätt helt en­kelt. Pen­nor­na på bil­den kos­tar 25 kro­nor styck. gra­nit.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.