RO­SA SURKÅL

Vego - - LÄKARE FÖR FRAMTIDEN -

ca 1,2 kg

Kå­len är fullspäc­kad med vär­de­full nä­ring och är dess­utom en bil­lig sta­pel­va­ra. Att gö­ra surkål är ett fan­tas­tiskt sätt att få in mer kål i var­dags­ma­ten. Surkål är en av de mest tra­di­tio­nel­la och väl­kän­da tys­ka maträt­ter­na. Det här är en stor sats, så det går åt ett helt kål­hu­vud.

1 msk raps­ol­ja

1 li­tet röd- el­ler vit­kåls­hu­vud, ca 800-1 000 g,

tunt ski­vat

3 dl vat­ten, mer om det be­hövs

2 ½ dl äp­pel­ci­der­vi­nä­ger, mer om det be­hövs 1 msk salt

1 röd­lök, tunt ski­vad

1. Sätt en ka­strull på me­del­hög vär­me och häll i en skvätt raps­ol­ja. Till­sätt samt­li­ga in­gre­di­en­ser och rör om så att allt blan­das. Lägg på loc­ket och stek i 30 mi­nu­ter. Tit­ta till kå­len re­gel­bun­det så att den in­te bränns vid i bot­ten. Till­sätt li­te mer väts­ka om det be­hövs. Ställ åt si­dan och låt sval­na.

2. Lägg kå­len i en burk med lock och för­va­ra den i kyl­skåpet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.