LAK­SA

Vego - - MEGA VEGO -

4 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fria nud­lar Lak­sa be­ty­der sop­pa i In­do­ne­si­en och Ma­lay­sia och den görs of­ta med nud­lar. Vi ser­ve­rar den gär­na med till­be­hö­ren upp­de­la­de i oli­ka skå­lar, så att al­la runt bor­det kan kom­po­ne­ra ihop sin egen sopp­va­ri­ant.

4 scha­lot­ten­lö­kar, tunt ski­va­de 1 li­me­frukt, tunt ski­vad

1 röd chi­li­frukt, fin­hac­kad

50 g färsk spe­nat

150 g färs­ka böngrod­dar el­ler soc­ke­rär­tor, skur­na på sned­den

3 dl kok­ta svar­ta bö­nor el­ler grö­na lin­ser 2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de 2 msk fin­hac­kad ing­e­fä­ra

1-2 tsk röd cur­ry­pas­ta (thai­ländsk) raps­ol­ja att frä­sa i

1 burk ko­kos­mjölk à 400 ml

5 dl vat­ten

1 grön­saks­bul­jong­tär­ning

1-2 msk ja­pansk so­jas­ås ca 175 g nud­lar

300 g fast, na­tu­rell to­fu

¾ dl po­ta­tis­mjöl el­ler majs­stär­kel­se ½ tsk salt

½ tsk tor­kad dra­gon

1 tsk gurk­me­ja, kan ute­slu­tas raps­ol­ja att ste­ka i färsk ko­ri­an­der el­ler thai­ba­si­li­ka

1. Ställ fram lök, li­me, chi­li­hack, spe­nat, böngrod­dar/soc­ke­rär­tor och bö­nor på bor­det.

2. Het­ta upp ol­ja i en ka­strull. Fräs vit­lök, ing­e­fä­ra och cur­ry­pas­ta nå­gon mi­nut. Se till att ”mo­sa ut” cur­ry­pas­tan så att den bubb­lar och bör­jar dof­ta gott.

3. Till­sätt ko­kos­mjölk och rör om. Till­sätt vat­ten och bul­jong­tär­ning och låt ko­ka upp. Sma­ka av med so­jas­ås och ställ åt si­dan un­der lock.

4. Ko­ka nud­lar­na en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en, men ta av dem när en halv mi­nut kvar­står. Häll av vatt­net och ställ fram på bor­det.

5. Skär to­fun i tär­ning­ar. Vänd i po­ta­tis­mjöl blan­dat med salt och kryd­dor. Het­ta upp ol­ja i en stek­pan­na och stek to­fun fra­sig. Snå­la in­te med ol­jan. Ställ fram to­fun på bor­det.

6. Låt al­la fyl­la si­na sopp­skå­lar med de till­be­hör de gil­lar (vän­ta med to­fun). Rör om i soppspa­det och häll över var­je sopp­skål. Låt dra ett par mi­nu­ter. Top­pa med fra­sig to­fu, ko­ri­an­der och chi­li­hack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.