RISOT­TO MED ZUCCHINI OCH ÖR­TER

4 por­tio­ner

Vego - - SÄSONG -

En krä­mig risot­to med grönt gott är ald­rig fel. Risot­ton på bil­den är top­pad med hac­kad per­sil­ja, kras­se­blad samt pur­jo­löks­blom­ma.

2 zuc­chi­ni­er

1 dl oliv­ol­ja

4 scha­lot­ten­lö­kar, fin­hac­ka­de

2 msk fin­hac­kad färsk sal­via

8 sto­ra blad svart- el­ler grönkål, hac­kad

3 ½ dl risot­to­ris ca 8-10 dl bul­jong (be­ro­en­de på hur myc­ket

väts­ka ri­set su­ger upp)

2 msk ci­tronsaft + ev. ri­vet skal vid ser­ve­ring 3-4 msk nä­ringsjäst

1 kru­ka slät­bla­dig per­sil­ja, fin­hac­kad salt, svart­pep­par

1. Hal­ve­ra zuc­chi­ni­er­na på läng­den och ski­va dem se­dan i halv­må­nar.

2. Het­ta upp hälf­ten av oliv­ol­jan i en trak­tör­pan­na och lägg ner scha­lot­ten­lök och sal­via. Fräs tills lö­ken har mjuk­nat.

3. Till­sätt zucchini och sal­ta. När zuc­chi­nin har bör­jat av­ge väts­ka kan du hö­ja vär­men för att snab­ba på tillag­nings­pro­ces­sen. När zuc­chi­niväts­kan har av­dunstat och den har bli­vit all­de­les mjuk till­sät­ter du svart­kål och ris.

4. Sänk till me­del­vär­me och låt frä­sa nå­gon mi­nut un­der om­rör­ning in­nan bul­jong­en till­sätts li­te i ta­get och får ko­ka in in­nan du häl­ler på mer. Rör om var­je mi­nut un­der tillag­ning­en.

5. När ri­set är mjukt men fort­fa­ran­de har kvar en li­ten kär­na är det klart. Sma­ka av med salt och pep­par och ta pan­nan från vär­men.

6. Till­sätt ci­tronsaft och nä­ringsjäst. Häll res­te­ran­de del oliv­ol­ja samt per­sil­jan över pan­nan och rör ner det­ta. Riv even­tu­ellt ci­tron­skal över. Ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.