BUT­TER­KA­KA MED ÄPPLE OCH KANEL

2 but­ter­ka­kor

Vego - - SÄSONG -

Ah, ny­gräd­dad but­ter­ka­ka fylld med äpple och kanel! De här pas­sar ab­so­lut bäst ihop med en kopp kaf­fe el­ler ett glas kall man­del­mjölk.

Deg

½ dl raps­ol­ja

½ dl strö­soc­ker två ny­por salt

1 tsk stöt­ta kar­de­mum­ma

kär­nor

2 ½ dl mjölk, t ex hav­re- el­ler

so­jamjölk

25 g färsk jäst

7 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning

100 g rumstem­pe­re­rat

mar­ga­rin

¾ dl strö­soc­ker

1 ½ msk kanel

2 äpplen

Top­ping

1 msk gräd­de, t ex hav­re

el­ler so­jagräd­de

½ dl man­del­spån

Deg

1. Rör sam­man raps­ol­ja, strö­soc­ker, salt och kar­de­mum­ma i en stor bun­ke.

2. Värm mjöl­ken till ca 37 gra­der i en ka­strull. Ta ka­strul­len från plat­tan och smu­la ner jäs­ten. Häll ner spa­det i bun­ken och rör om.

3. Till­sätt li­te mjöl i ta­get. Rör ihop till en smi­dig deg och låt se­dan jä­sa i 45 mi­nu­ter un­der bak­duk.

Fyll­ning

1. Rör sam­man mar­ga­rin, soc­ker och kanel så att allt blan­das väl.

2. Riv äpp­le­na och kra­ma ur li­te av väts­kan.

3. Stjälp ut de­gen på ett mjö­lat bak­bord och de­la i två de­lar. Bör­ja med att kav­la ut den ena deg­bi­ten till en rek­tang­el, ca 40 x 50 cm stor.

4. Bred på hälf­ten av ka­nel­fyll­ning­en och strö över hälf­ten av det riv­na äpp­let.

5. Rul­la ihop från lång­sidan och skär se­dan rul­len i 3 cm tjoc­ka ski­vor.

6. Tryck ner ett bak­plåts­pap­per i en spring­form och pla­ce­ra deg­bi­tar­na i for­men. Bör­ja med en bit i mit­ten och ca 7 styc­ken runt om­kring. Läm­na li­te ut­rym­me runt var­je bul­le för att de ska kun­na växa vid jäs­ning och grädd­ning.

7. Gör li­ka­dant med res­te­ran­de deg och fyll­ning. Låt jä­sa i 20 mi­nu­ter.

8. Pens­la el­ler stänk gräd­de över ka­kan och strö över man­del­spån.

9. Gräd­da but­ter­ka­kan på 220 gra­der i ca 15 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.