SVAMPSTUVNING I POTATISPAJSKAL

4 por­tio­ner

Vego - - SÄSONG -

En helt glu­ten­fri paj med ett pajskal gjort på po­ta­tis och ris­mjöl. Ta de svam­par du hit­tar, ju fler desto smar­ri­ga­re.

Potatispajskal

4 kok­ta po­ta­ti­sar 2 dl ris­mjöl

1 dl raps­ol­ja

½ tsk salt

Svampstuvning

2 scha­lot­ten­lö­kar, fin­hac­ka­de

300 g ski­vad svamp, t ex skogs­cham­pin­jon el­ler sopp

1 tsk tor­kad tim­jan

5 sto­ra blad svart­kål

2 tsk ar­rowrot

250 g crè­me fraîche, t ex mjölk­fri som Oat­ly iF­raiche

1 msk ljus so­ja el­ler ta­ma­ri

1 tsk dijon­se­nap 1 stor vit­löks­klyf­ta, pres­sad salt svart­pep­par ol­ja att ste­ka i

Potatispajskal

1. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

2. Pres­sa po­ta­ti­sen el­ler riv den på ett rivjärn. Blan­da med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och ar­be­ta ihop till en deg med hän­der­na.

3. Tryck ut de­gen i en paj­form. Ba­ka i ca 30 mi­nu­ter el­ler tills pajska­let har fått fin färg.

Svampstuvning

1. Stek lö­ken i li­te ol­ja tills den bör­jar mjuk­na.

2. Till­sätt svamp och tim­jan och sal­ta så att svam­pen släp­per sin väts­ka snab­ba­re. Fräs allt tills svam­pen har fått fin färg.

3. Till­sätt svart­kå­len sku­ren i bi­tar och fräs i yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut.

4. Strö över ar­rowrot och rör om. Till­sätt crè­me fraîche, so­ja, dijon­se­nap och vit­lök. Låt putt­ra sam­man tills stuv­ning­en har tjock­nat. Sma­ka av med salt och pep­par.

5. Häll stuv­ning­en i pajska­let och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.