TACOPLÅT MED RÖKIG SÖT­PO­TA­TIS, SVAR­TA BÖ­NOR OCH CASHEWNÖT­TER

4 por­tio­ner

Vego - - PLÅTMAT -

Jag äls­kar allt-i-ett-rät­ter som den­na, när man verk­li­gen kör ner allt gott och blan­dat i en lång­pan­na och se­dan prop­par ner det go­da i ett bröd med sås. Här har jag an­vänt mig av klas­sis­ka taco­kryd­dor, men va­ri­e­ra gär­na re­cep­tet ge­nom att an­vän­da and­ra krydd­bland­ning­ar, till ex­em­pel ga­ram ma­sa­la el­ler cajunkryd­da.

Bas

2-3 me­del­sto­ra söt­po­ta­ti­sar 2 för­pack­ning­ar kok­ta svar­ta bö­nor à 400 g, 6 dl kok­ta

70 g na­tu­rel­la cashewnöt­ter, ca 2 dl, grov­hac­ka­de

Krydd­ma­ri­nad

1 msk mald spis­kum­min 2 tsk vit­lökspul­ver

2 tsk rökt pap­rika­pul­ver 2 tsk milt pap­rika­pul­ver 2 msk sam­bal oe­lek 3 msk se­sam­frön

3 msk raps­ol­ja

1 li­me, saf­ten salt svart­pep­par

Top­ping och till­be­hör

gu­aca­mo­le

2 dl grov­hac­kad ko­ri­an­der 3 sal­lads­lö­kar, grov­hac­ka­de sri­rachas­ås li­me, i klyf­tor ev. se­sam­frön ev. pick­lad röd­lök små tor­til­la­bröd el­ler

hår­da taco­skal

Bas + krydd­ma­ri­nad

1. Ska­la söt­po­ta­ti­sen och de­la den i mind­re bi­tar. Lägg po­ta­tis, bö­nor och nöt­ter på en klädd plåt.

2. Blan­da ma­ri­na­den, häll den över plå­ten och rör om så att den för­de­las jämnt.

3. Ros­ta i mit­ten av ug­nen tills söt­po­ta­ti­sen har bli­vit mjuk, 2030 mi­nu­ter. Hur lång tid det tar be­ror på hur sto­ra bi­tar du har sku­rit söt­po­ta­ti­sen i. Rör gär­na om på plå­ten ef­ter hal­va ti­den för en jäm­na­re rost­ning.

Top­ping och till­be­hör

1. Top­pa plå­ten med gu­aca­mo­le, ko­ri­an­der, sal­lads­lök, sri­rachas­ås, li­me och even­tu­ellt se­sam­frön och pick­lad lök.

2. Ser­ve­ra med var­ma tor­til­la­bröd el­ler hår­da taco­skal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.