CHOKLADSNITT PÅ SVAR­TA BÖ­NOR

Vego - - VEGOSKOLAN -

16 ka­kor

Med bö­nor och has­sel­nöts­smör i de­gen be­hövs var­ken mjöl, smör el­ler ägg.

1 för­pack­ning svar­ta bö­nor à 400 g, ca 6 dl kok­ta 3 dl ros­ta­de has­sel­nöt­ter el­ler

150 g fär­digt has­sel­nöts­smör

¾ dl rå­soc­ker

½ dl ka­kao

2 krm va­nilj­pul­ver

1 tsk bak­pul­ver

½ tsk flingsalt hac­ka­de has­sel­nöt­ter att strö över

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2. Lägg nöt­ter­na i en mat­be­re­da­re. Kör tills nöt­ter­na har bli­vit till ett nöt­smör, det kan ta ett tag be­ro­en­de på hur kraft­full mat­be­re­da­ren är. Fast­nar nöt­hac­ket längs kan­ten skra­par du ner det då och då med en slic­ke­pott och fort­sät­ter kö­ra.

3. Häll av spa­det från bö­nor­na, skölj och låt dem rin­na av väl. Till­sätt bö­nor, soc­ker, ka­kao, va­nilj­pul­ver, bak­pul­ver och flingsalt i mat­be­re­da­ren och kör till en jämn deg.

4. For­ma de­gen till två läng­der och lägg över på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Strö över hac­ka­de nöt­ter och tryck till lätt med han­den.

5. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i 15-20 mi­nu­ter.

6. Skär sne­da snitt över läng­der­na. Låt ka­kor­na sval­na på gal­ler.

7. Ka­kor­na är bäst att för­va­ra i fry­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.