MOROTSBRÖD MED RÖ­DA LIN­SER

Vego - - VEGOSKOLAN -

1 bröd

Vis­sa får en kick av att hop­pa fall­skärm el­ler kö­ra snab­ba bi­lar. Jag går i gång på att se hur myc­ket rö­da lin­ser och riv­na morötter man kan pu­la in i ett bröd. Det är oli­ka här i li­vet.

12 g färsk jäst

4 dl gra­hams­mjöl (240 g)

5 dl kallt vat­ten

2 dl tor­ka­de rö­da lin­ser (160 g) 7 dl ve­te­mjöl spe­ci­al (420 g)

3 dl fin­riv­na morötter (ca 120 g) 2 msk aga­ve­si­rap

2 tsk salt

1. Rör ut jäs­ten och gra­hams­mjö­let i vatt­net. Täck med en bak­duk och låt stå i rumstem­pe­ra­tur över nat­ten, el­ler cir­ka 12 tim­mar.

2. Ko­ka de rö­da lin­ser­na en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en, de ska bli mju­ka men in­te mo­si­ga. Häll av och låt rin­na av or­dent­ligt.

3. Till­sätt ve­te­mjöl spe­ci­al, morötter, aga­ve­si­rap och salt i gra­hams­de­gen. Ar­be­ta ihop till en lös deg. Till­sätt lin­ser­na.

4. Häll ut de­gen i en smord lång­pan­na el­ler ugns­sä­ker form, cir­ka 30 x 40 cm.

5. Låt jä­sa ut­an att täc­ka över i cir­ka 2 tim­mar el­ler tills brö­det har jäst upp or­dent­ligt.

6. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

7. Skå­ra för­sik­tigt de­gen till cir­ka 30 bi­tar.

8. Gräd­da i cir­ka 25 mi­nu­ter i mit­ten av ug­nen.

9. Låt brö­det sval­na på gal­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.