DE ULTIMATA VE­GANS­KA FYLL­DA BAGUETTERNA

Vego - - VCEOGOOLSVKEOGLAN -

2 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fritt bröd

De här över­fyll­da baguetterna in­ne­hål­ler bok­stav­li­gen li­te av var­je, så di­na smaklö­kar kom­mer att fes­ta loss. Jag har lagt till en snabb asi­e­nin­spi­re­rad dres­sing till to­fun. Den fun­kar jät­te­bra med de färs­ka grön­sa­ker­na och den in­lag­da lö­ken och rä­di­sor­na. Du kan gö­ra baguetterna i för­väg och ta med dem till jobbet: se ba­ra till att den gril­la­de to­fun har sval­nat in­nan du läg­ger den i ba­gu­et­ten om du in­te ska äta den på en gång.

Dres­sing

2 msk so­jas­ås

2 msk se­sa­m­ol­ja

½ li­me, saf­ten

1 tsk tor­ka­de chi­li­fling­or 2 tsk lönn- el­ler aga­ve­si­rap ½ tsk ing­e­fä­ra, fint hac­kad en ny­pa vit­lökspul­ver

200 g fast to­fu, av­run­nen och tunt ski­vad

In­lagd lök & rä­di­sor

½ röd­lök, ski­vad i ring­ar 8 rä­di­sor, fint ski­va­de 3 msk ris­vi­nä­ger

2 msk vat­ten

7 tsk ko­kos­soc­ker en ny­pa havs­salt

Ser­ve­ring

2 små ba­gu­et­ter

1 mo­rot, ski­vad i rem­sor

1 bit gur­ka på 10 cm, ski­vad i rem­sor 2 sal­lads­lö­kar, fint ski­va­de en nä­ve färsk ko­ri­an­der

Dres­sing

1. Bör­ja med att blan­da al­la in­gre­di­en­ser till dres­sing­en i en li­ten bun­ke, men läm­na kvar 1 msk ol­ja att ste­ka med.

2. Till­sätt to­fu­s­ki­vor­na och ställ åt si­dan i 5 mi­nu­ter.

In­lagd lök & rä­di­sor

Lägg al­la in­gre­di­en­ser till den in­lag­da lö­ken och rä­di­sor­na i en an­nan skål. Rör runt och låt stå för att de ska dra åt sig li­te grann.

Ser­ve­ring

1. Värm en grill­pan­na på hög vär­me och till­sätt res­ten av ol­jan. Gril­la to­fu­s­ki­vor­na tills de har fått grill­rän­der på bå­da si­dor. Pens­la på mer av dres­sing­en me­dan de tilla­gas.

2. Fyll baguetterna med den gril­la­de to­fun, mo­rot­soch gurk­rem­sor­na, sal­lads­lö­ken och ko­ri­an­dern. Top­pa med li­te av den un­der­ba­ra in­lag­da lö­ken och rä­di­sor­na, och njut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.