MAR­TAS MAGISKA HAS­SEL­NÖTS­SMÖR

Vego - - FRUKOST -

2 dl

En av mi­na på­läggs­spe­ci­a­la­re är has­sel­nöts­smör och ski­vad ba­nan. Smö­ret gör jag själv på ba­ra en mi­nut. Of­ta an­vän­der jag re­dan fär­digros­ta­de has­sel­nöt­ter i smö­ret för att det ska gå än­nu for­ta­re. För­u­tom att det är så gott är det dess­utom rikt på omät­tat fett och är där­för ett jät­te­bra sub­sti­tut till van­ligt smör el­ler mar­ga­rin.

200 g tor­ros­ta­de has­sel­nöt­ter 1 msk ko­kos­ol­ja

1 krm havs­salt

1. Mixa nöt­ter­na i en mat­be­re­da­re till­sam­mans med ko­kos­ol­jan till en krä­mig mas­sa. Sma­ka av med salt.

2. Bred på mac­kan och top­pa gär­na med ski­vad ba­nan. El­ler var­för in­te top­pa din smoot­hie bowl med en klick has­sel­nöt­smör i stäl­let för jord­nöts­smör?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.