KOKOSGRYTA, RIS & BÖ­NOR MED STEKT KOKBANAN

Vego - - COOL VEGAN -

5 por­tio­ner

Få fram de ka­ri­bis­ka sma­ker­na med den­na vack­ra, krä­mi­ga kokosgryta som här ser­ve­ras med ti­der­nas bäs­ta in­gre­di­ens, kokbanan. Den blir helt un­der­bart ka­ra­mel­li­se­rad när den steks i ko­kos­ol­ja.

Jerk­kryd­da

Den här krydd­bland­ning­en kan du hit­ta i väl­sor­te­ra­de mat­bu­ti­ker. Men du kan även gö­ra din egen och vi har lagt upp ett re­cept på ve­go­ma­ga­si­net.se.

Gry­ta

1 msk ko­kos­ol­ja

2 röd­lö­kar, skur­na i sto­ra bi­tar

3 cm färsk ing­e­fä­ra, fint hac­kad

2 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

1 röd chi­li­frukt, ur­kär­nad och fint hac­kad

3 tsk jerk­kryd­da, kan ute­slu­tas en ny­pa havs­salt svart­pep­par

1 me­del­stor but­ter­nut­pum­pa, ska­lad och tär­nad 2 fas­ta po­ta­ti­sar, ska­la­de och tär­na­de l me­del­stor au­ber­gi­ne, tär­nad l zucchini, tär­nad l röd pap­ri­ka, tär­nad

4 dl ko­kos­mjölk

3 dl grön­saks­bul­jong

2 msk to­mat­puré

½ li­me, saf­ten

2 ½ dl kok­ta kikär­ter

1 ¼ dl ros­ta­de cashewnöt­ter en nä­ve spe­nat

2 ½ dl ska­lad och tär­nad man­go

Ri­set och bö­nor­na

1 burk kid­ney­bö­nor à 400 g, ca 6 dl kok­ta (spa­ra väts­kan i bur­ken)

4 dl ko­kos­mjölk

4 dl grön­saks­bul­jong

3 msk färs­ka tim­jan­blad en ny­pa havs­salt svart­pep­par

5 dl lång­kor­nigt ris, sköljt

Stek­ta kok­ba­na­ner

2 me­del­sto­ra kok­ba­na­ner, ska­la­de och skur­na i 1 cm tjoc­ka ski­vor

2 msk ko­kos­ol­ja

Gry­ta

1. Värm en stor ka­strull med lock på låg vär­me och till­sätt ko­kos­ol­ja.

2. Lägg lök, ing­e­fä­ra, vit­lök och chi­li­frukt i den var­ma ka­strul­len. Fräs i ett par mi­nu­ter me­dan du rör runt. Till­sätt jerk­kryd­dan och en ny­pa salt och pep­par och fräs i yt­ter­li­ga­re 2 mi­nu­ter.

3. Till­sätt se­dan pum­pa, po­ta­tis, au­ber­gi­ne, zucchini och pap­ri­ka och bryn i 4-5 mi­nu­ter tills grön­sa­ker­na har mjuk­nat nå­got.

4. Häll i ko­kos­mjölk, bul­jong, to­mat­puré och li­me. Sätt på loc­ket och sjud i 15-20 mi­nu­ter, rör om då och då.

5. Kol­la om pum­pan och po­ta­ti­sen är kla­ra ef­ter att gry­tan har sju­dit i 15 mi­nu­ter. Om in­te kan den fort­sät­ta sju­da i någ­ra mi­nu­ter till.

6. Rör i kikär­ter, ros­ta­de cashewnöt­ter, spe­nat och man­go när pum­pan och po­ta­ti­sen är mju­ka. Sjud i 3 mi­nu­ter till och stäng se­dan av plat­tan.

Ri­set och bö­nor­na

1. Häll ned in­ne­hål­let från bön­bur­ken i en me­del­stor ka­strull till­sam­mans med ko­kos­mjölk och bul­jong.

2. Till­sätt tim­jan, salt och pep­par. Ko­ka upp och rör se­dan i ri­set. Låt ko­ka i någ­ra mi­nu­ter in­nan du sät­ter på loc­ket, sän­ker vär­men och lå­ter sju­da i 15 mi­nu­ter, el­ler tills ri­set har ab­sor­be­rat all väts­ka och är fluf­figt.

Stek­ta kok­ba­na­ner

1. Stek kok­ba­na­ner­na pre­cis in­nan ser­ve­ring. Smält ko­kos­ol­ja på me­del­vär­me i en stor stek­pan­na med non stick-be­lägg­ning.

2. Stek ba­nan­ski­vor­na på bå­da si­dor, tills de är ka­ra­mel­li­se­ra­de och gyl­le­ne.

3. Lägg upp en stor mängd ris, bö­nor, kokosgryta och ba­nan i sto­ra skå­lar, med en li­meklyf­ta och li­te färsk ko­ri­an­der ovan­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.