MAROCKANSK ”OMELETT” PÅ KIKÄR­TER

Vego - - COOL VEGAN -

1 stor

Be­vitt­na kikär­ter­nas ma­gi… Den här rät­ten på­min­ner om en omelett och sma­kar till och med bätt­re, om jag får sä­ga det själv. Jag har an­vänt mig av nord­af­ri­kans­ka sma­ker för att ge rät­ten en marockansk twist.

2 ½ dl kikärt­s­mjöl

1 tsk ras el ha­nout (nord­af­ri­kansk krydd­bland­ning) ½ tsk ma­len spis­kum­min

¼ tsk cay­en­ne­pep­par

¼ tsk pap­rika­pul­ver

¼ tsk mald gurk­me­ja

¼ tsk hac­kad färsk tim­jan en ny­pa havs­salt grov­ma­len svart­pep­par

2 msk nä­ringsjäst

1 tsk bak­pul­ver un­ge­fär 2 ½ dl vat­ten

Fyll­ning

1 röd pap­ri­ka, tunt ski­vad

1 li­ten röd­lök, tunt ski­vad 6 körs­bärsto­ma­ter, hal­ve­ra­de 10 ur­kär­na­de grö­na oli­ver, hac­ka­de en nä­ve spe­nat li­te oliv­ol­ja, att ste­ka i

Gar­ne­ring

en nä­ve färsk ba­byspe­nat 1 msk hummus ski­vad avokado

1. Först och främst be­hö­ver du en stor bun­ke. Till­sätt al­la ome­let­tingre­di­en­ser till bun­ken, bort­sett från vatt­net.

2. Blan­da or­dent­ligt och häll se­dan ned till­räck­ligt med vat­ten tills sme­ten på­min­ner om en pann­kakssmet i kon­si­sten­sen.

3. Täck sme­ten och ställ in den i ky­len i 15 mi­nu­ter me­dan du gör i ord­ning fyll­ning­en.

4. Värm upp en stor ugns­sä­ker stek­pan­na med non stick-be­lägg­ning och till­sätt li­te oliv­ol­ja. Sätt ug­nen på grillä­get.

5. Till­sätt pap­ri­ka och röd­lök till stek­pan­nan, bryn på me­del­vär­me i 2 mi­nu­ter och rör runt of­ta. Ta bort stek­pan­nan från plat­tan när pap­ri­kan och lö­ken är mju­ka och häll ned dem i en skål med to­ma­ter, oli­ver och spe­nat.

6. Sänk vär­men och till­sätt li­te mer ol­ja om det be­hövs. Sle­va i sme­ten, snabbt följd av ett or­dent­ligt la­ger av pap­ri­ka- och spe­nat­bland­ning­en.

7. Stek på låg vär­me i 3 mi­nu­ter in­nan du pla­ce­rar stek­pan­nan högt upp i ug­nen ba­ra för att få li­te yta ovan­på. Gril­la i un­ge­fär 3-4 mi­nu­ter el­ler tills ome­let­ten är gyl­le­ne.

8. Låt ome­let­ten gli­da ned på en varm tall­rik och top­pa med spe­nat, hummus och avokado.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.