WEWORK

Vego - - TRENDSPANING -

De fles­ta har nog hört att det kon­tors­lö­sa ar­bets­sät­tet är det nya he­ta. Man ska lö­sa med­lem­skap i så kal­la­de cowor­king spa­ces. He­tast är ame­ri­kans­ka WeWork som un­der näs­ta som­mar öpp­nar sitt förs­ta kon­tor i Stock­holm. Den mil­jö­med­vet­na värl­den gjor­de vå­gen när WeWork på in­ter­na­tio­nell ni­vå be­slu­ta­de att al­la mål­ti­der som fö­re­ta­get er­sät­ter (för re­pre­sen­ta­tion, re­sor etc.) mås­te va­ra kött­fria. Allt för miljön, me­nar man. www.wework.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.