VE­GANSK GLASS OCH PLASTMEDVETENHET PÅ IKEA

Vego - - TRENDSPANING -

Pre­cis in­nan som­ma­ren gick IKEA ut och be­rät­ta­de att man ska slu­ta an­vän­da en­gångs­pro­duk­ter i plast. Det in­ne­bär i förs­ta hand att man slu­tar med sug­rör, plast­mug­gar etc., allt­så även i re­stau­rang­en. Där kan man i stäl­let snart be­stäl­la helt växt­ba­se­rad glass. Mums! ikea.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.