Täv­ling!

Vego - - SÄSONG -

För att vin­na ett sig­ne­rat ex av boken vill vi att du mej­lar till tav­la@ve­go­ma­ga­si­net.se och berättar vil­ken din fa­vo­rit­barn­bok var när du väx­te upp. Sista täv­lings­dag är den 15 no­vem­ber. Sug­rör av bam­bu Många slu­tar med plast­sug­rör och då kan kanske bam­bu va­ra ett al­ter­na­tiv? De här är gjor­da av eko­lo­gisk bam­bu och kan an­vän­das om och om igen. De finns i fle­ra oli­ka stor­le­kar hos Lei­la’s Ge­ne­ral Sto­re. De här sto­ra sug­rö­ren kos­tar 20 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.