SHAWARMAROSTAD KÅLROT I PITABRÖD MED HUMMUS OCH GRÖN TAHINISÅS

4 por­tio­ner

Vego - - PLÅTMAT -

Kålrot kanske in­te är den mest van­ligt fö­re­kom­man­de in­gre­di­en­sen på in­köpslis­tan. Nej, jag skul­le till och med vå­ga sä­ga att kål­ro­ten är en minst sagt bort­glömd rå­va­ra. Och det är fak­tiskt väl­digt synd ef­tersom den: 1: är bil­lig, 2: har lång håll­bar­het och 3: går att få tag på svensk­od­lad året om. Dess­utom är den otro­ligt lätt att smak­sät­ta, blir su­per­god ba­kad och går att va­ri­e­ra i oänd­lig­het. Den här rät­ten är god att äta di­rekt från plå­ten el­ler i ett pitabröd!

Bas

3-4 små kål­röt­ter, ca 800 g, ska­la­de och delade i klyf­tor

Sha­war­ma­ma­ri­nad

3 msk oliv­ol­ja

2 vit­löks­klyf­tor, riv­na el­ler pres­sa­de 1 msk tor­kad ore­gano

2 tsk rökt pap­rika­pul­ver

1 tsk ma­len ko­ri­an­der

1 tsk ma­len spis­kum­min

1 tsk ma­len ing­e­fä­ra

1 tsk ma­len gurk­me­ja ½ tsk ma­len kanel 1 li­ten ny­pa chi­li­fla­kes salt, svart­pep­par

Grön tahinisås

200 g blad­per­sil­ja

1-1 ½ dl kallt vat­ten

1 msk ta­hi­ni

½ ci­tron, saf­ten 2 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de salt svart­pep­par

Hummus

1 för­pack­ning kikär­ter à 400 g, ca 3 dl kok­ta 2-3 tsk ta­hi­ni

1 stor vit­löks­klyf­ta, pres­sad

1 msk ci­tronsaft

2-3 msk kallt vat­ten

2 msk raps­ol­ja salt, svart­pep­par

Top­ping och till­be­hör

½ gur­ka, i bi­tar

1 li­ten röd­lök, ski­vad

100 g cock­tail­to­ma­ter, hal­ve­ra­de 1 knip­pe ko­ri­an­der

4 pitabröd sal­lads­blad

Bas + sha­war­ma­ma­ri­nad

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Lägg kål­rots­klyf­tor­na på en klädd plåt.

3. Blan­da in­gre­di­en­ser­na till sha­war­ma­ma­ri­na­den och blan­da med kål­ro­ten. Rör om or­dent­ligt.

4. Sprid ut kål­rots­klyf­tor­na så att de in­te rör vid varand­ra. Ros­ta i mit­ten av ug­nen i 20 mi­nu­ter. Rör gär­na om på plå­ten ef­ter hal­va ti­den.

Grön tahinisås

1. Mixa per­sil­jan, bå­de blad och stjälk, till en slät mas­sa till­sam­mans med vatt­net.

2. Till­sätt ta­hi­ni, ci­tronsaft och vit­lök och fort­sätt mixa tills du har en helt slät sås. Sma­ka av med salt och pep­par.

Hummus

1. Mixa kikär­ter­na med ta­hi­ni, vit­lök och ci­tronsaft.

2. Späd med vat­ten och ol­ja tills du har en slät och len mas­sa. Sma­ka av med salt och pep­par.

Top­ping och till­be­hör

1. Top­pa kål­rots­klyf­tor­na med gur­ka, lök, to­ma­ter och ko­ri­an­der.

2. Ser­ve­ra med pitabröd, sal­lads­blad, tahinisås och hummus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.