Mar­tas glu­ten­fria bröd

Vego - - FRUKOST -

Ef­ter en rad ma­gin­fek­tio­ner bör­ja­de Mar­ta dra ner på glu­ten och märk­te ge­nast skill­nad. Sam­ti­digt in­såg hon även att ut­bu­det av glu­ten­fria bröd var li­tet, trå­kigt och in­te så gott. Dess­utom var de ful­la av till­sat­ser. Nepp, det dög in­te, så Mar­ta bör­ja­de själv ex­pe­ri­men­te­ra fram ett gäng bröd. Bröd som nu kom­mer att säl­jas i bu­tik i sam­ar­be­te med Sell­ton. Mar­tas bröd kom­mer i fem sma­ker: Sur­degs­bröd, Chi­a­bröd, Da­del­bröd, Frukt­bröd och Me­del­havs­bröd. Du hit­tar dem i ICA-bu­ti­ker och de kom­mer att kos­ta ca 39 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.