TÄNKVÄRT

Vegomat - - INNEHÅLL -

Eins­te­in tänk­te ve­go.

”Ingen­ting kom­mer att gyn­na den mänsk­li­ga häl­san och öka chan­sen för över­lev­nad på jor­den li­ka myc­ket som evo­lu­tio­nen till en ve­ge­ta­risk di­et.”

Al­bert Eins­te­in (1879 –1955)

”HUR KAN DU SÄ­GA ATT DU FÖR­SÖ­KER UT­VECK­LA DIG ANDLIGT, UT­AN ATT ENS ÄG­NA EN TAN­KE KRING VAD SOM SKER MED DJU­REN VARS LIV OFFRAS I FROSSERIETS NAMN?”

OPRAH WINFREY

”Om slakt­hu­sen ha­de glas­föns­ter så skul­le al­la va­ra ve­ge­ta­ri­a­ner.”

PAUL McCARTNEY

Fa­mil­jen McCartney myn­ta­de be­grep­pet Me­at Free Mon­day 2009, som sla­git ige­nom som rö­rel­se och mind­set och nu är ett be­grepp vi an­vän­der till var­dags. Låt mån­da­gen bli din mjuk­start in i ve­go­li­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.