3 SMA­KER RÄC­KER!

Vegomat - - HEMLAGAT -

”Vi ut­går från en­kel­het, och en smak- och kon­si­stenskom­bo på tre in­gre­di­en­ser, un­ge­fär som kött­bul­lar, po­ta­tis­mos och ling­on.

För vå­ra fru­kostar kan det va­ra: Chia, ra­bar­ber, gra­no­la. Råg­bröd, avo­ka­do, ägg. Sött, syr­ligt och milt. Mjukt, tug­gigt och kris­pigt. Un­ge­fär så.

Det ska in­te va­ra för to­kigt, kok­bo­ken är upp­byggd för att man ska free­ba­sa hem­ma, by­ta ett till­be­hör, läg­ga till ett på nå­got man re­dan gör till hem­ma­fru­kosten.

Det mås­te bli gott var­je gång, så al­la kan lyc­kas hem­ma.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.