POWER CHI­A­PUD­DING

Vegomat - - HEMLAGAT -

2 por­tio­ner

½ dl chi­a­frön

½ dl hampafrön

½ dl ri­ven ko­kos

½ dl tran­bär

½ dl dad­lar

1 tsk kar­de­mum­ma

4 dl växt­ba­se­rad mjölk, gär­na ko­kos­mjölk, 1,5%

Ser­ve­ras med ski­vad ba­nan, ri­vet äpp­le el­ler färs­ka bär.

Mät upp al­la in­gre­di­en­ser ut­om mjöl­ken i en bun­ke. Till­sätt mjöl­ken li­te i ta­get och rör or­dent­ligt emel­lan. Till­sätt even­tu­ellt mer mjölk, pud­ding­en ska in­te va­ra fast, ut­an följ­sam och krämig.

Per­fekt mel­lis­bowl ef­ter trä­ning el­ler som en lät­ta­re lunch! Pom & Flo­ra var pi­on­jä­rer med chi­a­pud­ding­en och or­sa­ka­de löp­sed­lar på Af­ton­bla­det 2010. Se­dan har re­cep­tet för­fi­nats, och hem­lig­he­ten lig­ger i pro­por­tio­ner­na. Per­fekt mel­lis­bowl ef­ter trä­ning...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.