SALLY VOL­TAI­RE

Vegomat - - HEMLAGAT -

Fa­milj: So­nen Marc, 6 år, mam­ma, pap­pa, fem syst­rar och en bror. Gör: Dri­ver re­stau­rang­en Sally Vol­tai­re & syst­rar, har skri­vit kok­bo­ken Sally Vol­taires mat som finns i poc­ket (Bon­ni­er Fak­ta). Mat­fi­lo­so­fi: Håll­bar mat med grön­sa­ker i fo­kus, där ba­lans och mat­gläd­je all­tid går fö­re ka­lori­be­räk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.