JO­HAN GOTT­BERG

Vegomat - - HEMLAGAT -

Ål­der: 43 år.

Fa­milj: Bar­nen Ve­ra, 13, Bil­ly, 9, och sär­bo Jennie.

Ar­be­tar med: Kon­sult­verk­sam­het in­om re­stau­rang, or­ga­ni­sa­tion, för­änd­ring, livs­me­dels- och kon­cep­t­ut­veck­ling och som fö­re­lä­sa­re.

Dröm­mer om: ”Att ki­te­sur­fa mer, det är ga­let ro­ligt.”

Det älds­ta du har i ky­len: ”Sur­de­gen! I min ägo se­dan 2003, det blir 14 år nu. Den står i ky­len, man li­var upp den ba­ra om man är bor­ta. Nej, den har ald­rig bott på sur­degs­ho­tell.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.