PICK­LA­DE GRÖN­SA­KER

Vegomat - - MATRESA -

Du kan egent­li­gen an­vän­da vil­ka grön­sa­ker du vill, bör­ja med det du har hem­ma och an­vänd se­dan din fan­ta­si.

Pick­la­de grön­sa­ker hål­ler i 5–7 da­gar då de är kris­pigt färs­ka och vack­ra i fär­ger­na. Det bäs­ta är att gö­ra små por­tio­ner of­ta. Ser­ve­ra som ta­pas, i en sal­lad el­ler som ett mel­lan­mål på gril­lat bröd.

2 mo­röt­ter

2 rö­da lö­kar

1 bunt fjä­der­lö­kar

1 röd­pep­par­frukt

1–2 dl läg­re ät­ti­ka

1/3 dl soc­ker till 1 dl vi­nä­ger

1–2 tsk he­la kryd­dor en­ligt smak, t ex pep­par, vit­pep­par, krydd­nej­li­ka, ko­ri­an­der, frön från gul el­ler brun se­nap, chi­li, dill, sel­le­ri, mjöl

Skölj och tvät­ta grön­sa­ker­na. Skär dem i la­gom sto­ra bi­tar och blan­da i en skål. Sätt grön­sa­ker­na i ett ste­rilt pa­tent­glas.

Värm ät­ti­ka, soc­ker och kryd­dor till dess att sock­ret smält.

Häll den var­ma lagen över grön­sa­ker­na, se till att väts­kan täc­ker grön­sa­ker­na, och gör mer om du in­te har till­räck­ligt. För­slut.

” Pick­la­de grön­sa­ker görs bäst i små por­tio­ner, så hål­ler de sig kris­pi­ga”

Re­cept av He­le­na Grayston mat­hant­ver­ka­re, fö­re­lä­sa­re & kok­boks­för­fat­ta­re. Mer in­fo: Syl­tedron­ning­en.dk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.