RA­VI­O­LI FYLLD MED RI­COT­TA OCH SPE­NAT

Vegomat - - TÄNKVÄRT -

4 per­so­ner

Pas­ta­deg:

250 g fin­ma­let & pro­te­in­rikt mjöl 2 he­la ägg

2 äggu­lor

Fyll­ning:

250 g färsk spe­nat 250 g ri­cot­ta

2 msk ri­ven par­me­san 1 äggu­la salt och pep­par mus­kot

Sås:

4 msk smör 10 färs­ka sal­vi­ab­lad ri­ven par­me­san

Pas­ta­deg:

Har du till­gång till en bra mat­be­re­da­re kan pas­ta­de­gen gö­ras klar i den. Har du ing­en mat­be­re­da­re gör du en­ligt ne­dan. Häll mjö­let i en bun­ke och gör en grop i mit­ten av mjö­let. Häll i ägg och äggu­lor i gro­pen och rör med en gaf­fel tills det bör­jar bli en deg. Knå­da de­gen i ca 10 mi­nu­ter el­ler tills den är smi­dig och elas­tisk. Vi­ra in de­gen i plast­fo­lie och låt vi­la i kyl­skåp i cir­ka 1 tim­me.

Fyll­ning:

För­väll spe­na­ten i ko­kan­de vat­ten i en mi­nut. Häll den i ett durk­slag och skölj med kallt vat­ten så att kok­ning­en av­stan­nar. Lägg spe­na­ten i en ren köks­hand­duk och kra­ma ur all väts­ka. Skär spe­na­ten fint och blan­da den med ri­cot­tan, äggu­lan och par­me­sa­nen. Sma­ka av med salt, pep­par och li­te mus­kot.

Ra­vi­o­li:

De­la de­gen i 4 li­ka sto­ra de­lar. Kör en del genom pas­ta­ma­ski­nens bre­das­te in­ställ­ning. Vik den dub­bel och kör ige­nom den igen. Re­pe­te­ra 5–6 gång­er el­ler tills de­gen känns smi­dig och slät. Ställ in ma­ski­nen på näst bre­das­te lä­get och kör ige­nom de­gen. Fort­sätt med ett sma­la­re hack åt gång­en tills du har kört ige­nom den sma­las­te in­ställ­ning­en på ma­ski­nen och har långa plat­tor med pas­ta. Gör li­ka­dant med res­ten av de­gen. Gör små bol­lar (ca en te­sked) av fyll­ning­en och pla­ce­ra i två ra­der på två av pas­tap­lat­tor­na. Lägg de res­te­ran­de två plat­tor­na över dem med fyll­ning. Var no­ga med att tryc­ka ut all luft. Skär med kniv ut fyr­kan­ti­ga ra­vi­o­li och lägg åt si­dan på ett mjö­lat un­der­lag.

Ser­ve­ring:

Ko­ka upp rik­ligt med sal­tat vat­ten (ska sma­ka salt sop­pa). Un­der ti­den vatt­net ko­kar upp: Smält smö­ret i en stor pan­na till­sam­mans med sal­vi­an. Ko­ka ra­vi­o­lin i ett par mi­nu­ter el­ler tills den fly­ter upp till ytan. Lägg över den kok­ta ra­vi­o­lin i pan­nan med smö­ret och sal­vi­an. Till­sätt par­me­sa­nen och li­te kokvat­ten, blan­da runt för­sik­tigt tills par­me­sa­nen har smält och du har en sim­mig sås. Ser­ve­ra di­rekt.

Som per­son är Jo­nas en ty­pisk ra­vi­o­li: ”Snob­big, ar­be­tad men än­då ru­stik.”

Jo­nas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.