SVAMPODLANDE MYROR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Bladskärar­my­ror har svam­p­od­ling­ar där svam­pen ma­tas med blad och se­dan blir fö­da åt my­ror­nas lar­ver. Svam­pen drar till sig oöns­ka­de mikro­or­ga­nis­mer, som my­ror­na be­käm­par med an­ti­mi­kro­bi­el­la äm­nen. Des­sa pro­du­ce­ras av ak­ti­no­bak­te­ri­er som väx­er på dem, och forskning på­går för att ta re­da på om des­sa kan an­vän­das i nya lä­ke­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.