NYA KÄL­LOR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Fors­ka­re från Uni­ver­si­ty of Il­li­no­is i Chi­ca­go le­tar ef­ter an­ti­bi­o­ti­ka på helt nya stäl­len. De sän­ker ner prov­rör i Is­lands he­ta käl­lor och i gytt­jan på bot­ten av in­sjö­ar i jak­ten på bak­te­ri­er som pro­du­ce­rar nya för­e­ning­ar. De har re­dan hit­tat bak­te­ri­er i La­ke Michi­gan som pro­du­ce­rar an­ti­bi­o­ti­ka som kan dö­da tu­ber­ku­los­bak­te­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.