STÄ­DA PÅ STRAN­DEN

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

I många län­der finns ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner som ord­nar skräpp­lock­ning på strän­der och job­bar för att öka med­ve­ten­he­ten om mil­jön i världs­ha­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.