SKIP­PA MIKROPLASTEN

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Re­ge­ring­en har be­slu­tat att för­bju­da mikro­plast i hy­gi­en­pro­duk­ter som sköljs av. Men plas­ten är fort­fa­ran­de tillå­ten i ex­em­pel­vis sol­skydds­krä­mer, så läs in­ne­hålls­för­teck­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.